Krok za krokem v oblasti investic do nemovitostí

Prodej nemovitosti je složitý proces. Jsme tu, abychom vám pomohli ve všech fázích.

Životní cyklus nemovitostí

Každá transakce je specifická, ale tým odborníků přináší lepší výsledky

1

Akvizice

 • Expertní poradenství při pořizování nemovitostí.
 • Řízení procesu lokálních a mezinárodních transakcí.
 • Daňové aspekty transakcí s majetkem/akciemi (asset deal vs. share deal), pomoc s nastavením optimální struktury.
 • Právní služby pro přípravu transakcí.
 • Studie proveditelnosti pro investice.
 • Komplexní akviziční služby včetně oceňování.

V akviziční fázi realitního projektu jsou klíčové odborné znalosti a zkušenosti, protože tyto náklady rozhodují o dlouhodobé finanční životaschopnosti projektu. Náš tým nemovitostních, finančních, daňových a právních expertů poskytuje klientům uvažujícím nad akvizicemi špičkové poradenství a podporu při vyjednáváních.

Jsme dobře připraveni pro řešení široké škály lokálních i mezinárodních transakcí na poli rezidenčních a komerčních nemovitostí, výrobních a logistických parků, obchodních prostor a hotelů, ať už se jedná o fázi pořízení pozemku, vstup do developerského projektu nebo akvizici výnosové aktiv.

Díky důkladnému průzkumu trhu a analýze dat vytváříme solidní obchodní plán, zohledňující očekávání klienta a pozitivně ovlivňující investiční metriky projektu. Tím náš závazek vůči klientům nekončí – nadále poskytujeme důležité právní a daňové služby po uzavření transakce, abychom zajistili hladký a úspěšný konec.

V rámci transakce se zvažují daňové aspekty, především z hlediska druhu akvizice – převod nemovitosti vs. převod obchodního podílu na společnosti, která nemovitost vlastní (tzv. asset deal vs. share deal) – a potenciálních důsledků pro prodávajícího a výhod pro kupujícího. V případě převodu podílu na společnosti vlastnící nemovitost (tzv. share deal) je třeba zvážit zejména daňové aspekty pro kupujícího – související proces daňové a finanční due dilligence a daňové strukturování.

Naše komplexní právní služby zahrnují due diligence, přípravu transakčních dokumentů a efektivní vyjednávání s potenciálními kupujícími nebo prodávajícími. Kromě toho studie proveditelnosti pomáhají klientům určit životaschopnost jejich investice, prozkoumat nový trh nebo koncept a poskytuje hlubší vhled do faktorů ovlivňujících výnosy.

Při práci napříč týmy pokrýváme všechny aspekty akvizice, od strategie a strukturování transakce až po podrobné vyhodnocení dopadů DPH a daně z příjmů. V rámci transakce poskytujeme valuační služby a odhady pro transakční nebo zákonné účely. Naše ocenění provádíme v souladu s Mezinárodními oceňovacími standardy (IVS) a RICS Red Book.

2

Development a výstavba

 • Právní a daňové poradenství při developmentu.
 • Maximalizace návratnosti investic.
 • Posouzení DPH a daně z příjmů právnických osob v kontextu ziskovosti.
 • Pokročilá datová analytika pro návrh konceptu projektů.
 • Zastupování a poradenství v oblasti povolování výstavby.

Fáze výstavby a developmentu v životním cyklu nemovitostí vyžaduje komplexní znalost povolovacího procesu, stavebního práva, environmentálních předpisů a daňových aspektů. Náš tým právních a daňových specialistů je připraven poskytovat poradenství developerům, investorům a vlastníkům ve všech fázích procesu výstavby a developmentu. Zajistíme, abyste měli k dispozici potřebná povolení, připravíme dodavatelské smlouvy a navrhneme strukturu, která zohlední daňové požadavky a maximalizuje návratnost investic.

Náš daňový tým vám pomůže posoudit možnost nároku na odpočet DPH z výdajů vynaložených během developmentu a výstavby. Zajistíme také správné nastavení daňových dopadů CIT a DPH z příspěvků obcím a jiných investic na vybudování infrastruktury z pohledu developera, stejně jako dopady CIT a DPH týkající se financování projektu.

Pomůžeme Vám provést důkladnou analýzu výnosového potenciálu vašeho projektu, ať už je zaměřen na prodej a nájem bytů nebo na výstavbu kancelářské nemovitosti. Díky unikátním datovým sadám a pokročilé analytice podpoříme návrh vašeho projektu a poskytujeme relevantní informace o cílových charakteristikách plánovaných aktiv.

Náš právní tým pravidelně zastupuje klienty před orgány veřejné správy a připravuje veškeré potřebné dohody, strategie nebo plánovací smlouvy. V průběhu procesu klientům radíme, jak získat potřebná povolení a spolupracujeme s různými zúčastněnými stranami, abychom zajistili úspěšný výsledek.

3

Správa a provoz

 • Poradenství v oblasti nájemních smluv a pobídek.
 • Expertní řešení v oblasti daňového režimu a DPH.
 • Analýza trhu komerčních nemovitostí.
 • Podpora při refinancování a jednání s bankami.
 • Analýzy dodatečných zdrojů příjmů a obchodní plány.

Správa aktiv v oblasti nemovitostí zahrnuje řadu aspektů, jako je vyjednávání nájemních, podnájemních a dodavatelských smluv, zastupování před orgány veřejné správy a právní poradenství v souvislosti se smlouvami o poskytování služeb a pobídkami k pronájmu nemovitostí. Efektivní správa majetku závisí na správném nastavení těchto procesů.

V daňové oblasti je důležité správně nastavit daňový režim odpisů, pořízení a prodeje hmotného a nehmotného majetku, nastavení převodních cen u transakcí se spřízněnými osobami a posoudit daňovou uznatelnost úroků. Rovněž je třeba zvážit řadu daňových aspektů nájemního vztahu, jako jsou nájemní pobídky při zahájení nájmu, sankce při ukončení nájmu a daňové řešení technického zhodnocení. Při plánování projektů nájemního bydlení je důležité nastavit procesy tak, aby byly minimalizovány negativní dopady DPH.

Strategické plánování v oblasti výběru nájemců, analýza trhu komerčních nemovitostí a poradenství ohledně pracovních míst pomáhá připravit nemovitosti pro budoucnost. Identifikace skrytých zdrojů příjmů, vypracování komplexních podnikatelských plánů a poradenství v oblasti investic mohou přinést lepší výsledky v oblasti dosahovaných výnosů.

Naše hluboké znalosti a zkušenosti v oblasti strategie pronájmu a vyjednávání zajišťují, že naši klienti přijímají informovaná rozhodnutí týkající se jejich realitního portfolia.

4

ESG a udržitelnost

 • Řešení ESG pro nemovitosti.
 • Ověření klíčových ukazatelů výkonnosti.
 • Definování cíle a procesu snižování emisí.
 • Vypracování nefinančních výkazů.
 • Dodržování globálních standardů

V oblasti ESG a udržitelnosti pro nemovitostní a realitní průmysl je důležité zaměřit se na vytváření a maximalizaci dlouhodobé ekonomické, sociální a environmentální hodnoty.

Je nezbytné navazovat pevné vztahy s vedoucími dodavateli a ověřovat stávající metriky enviromentální výkonnosti, které by měly být přizpůsobeny taxonomii EU a dalším směrnicím týkajícím se ESG. Tento přístup pomůže připravit realitní portfolio na rostoucí očekávání trhu, institucí, bank a investorů ohledně cílů ESG.

Dále je třeba definovat cíle snižování uhlíkové stopy a emisí v souladu s Pařížskou dohodou a vyvíjet strategie a iniciativy k dosažení Net Zero a dalších iniciativ souvisejících s udržitelností. Naše vlastní analýza výkonnosti pro cíle ESG pomáhá navrhovat nefinanční výkazy a dodržovat globální standardy.

Je klíčové být připraven na rostoucí legislativní nároky na národní a evropské úrovni, jako jsou např. taxonomie a přizpůsobit své portfolio tak, aby udrželo náskok před konkurencí.

5

Prodej a exit

 • Řízení procesu prodeje výnosové nemovitosti.
 • Nalezení finančního partnera
 • Propojení klientů s globálními investory.
 • Daňové a právní strukturování transakcí.
 • Návrh investičních struktur.

Prodej výnosové komerční nemovitosti je složitý proces, který vyžaduje strategii šitou na míru, pečlivý marketing a globální síť kontaktů. Během této poslední fáze životního cyklu nemovitostí je důležité spoléhat se na zkušené profesionály se zkušenostmi z daných segmentů.

V našem podání řízení prodejního procesu zahrnuje definici strategie, investičních materiálů a aktivní oslovování potenciálních investorů na lokální úrovni a napříč mezinárodní sítí díky dlouhodobým vztahům na kapitálových trzích. Následně poskytujeme podporu při vyhodnocování a vyjednávání s vybranými zájemci. Tento přístup je klíčový pro úspěšný prodej nemovitostí.

Odborné znalosti v oblasti daňového a právního strukturování transakcí usnadní realizaci složitých transakcí s více stranami a minimalizují negativní dopady na prodávajícího. Odborné právní poradenství v rámci transakce navíc umožňuje našim klientům plně se soustředit na jejich core business. Využití alternativních investičních struktur jako např. společné podniky nebo prodeje a zpětné pronájmy, mohou pak přispět k dosažení nadprůměrných výnosů a rozšířit okruh potenciálních investorů.

Kde jsme pomohli

Případové studie

Seznam našich referencí

Business plan - illustrative image

Kancelářská budova Albatros Národní

Real Estate Deloitte zprostředkoval prodej kancelářské budovy Albatros na Národní třídě v Praze. Budova je nově zrekonstruovaná s celkovou pronajímatelnou plochou 4 899 m2 a zároveň plně pronajatá.

Rental housing - illustrative image

Spolupráce soukromého a veřejného sektoru

Pro významné vlastníky dopravní a technické infrastruktury provádíme analýzy spolupráce se soukromým sektorem v souvislosti s rozvojem klíčových oblastí ve městech. Naše práce spočívá především v přípravě rámcových podmínek pro rozvoj lokalit a definování plánů vhodných pro případnou spolupráci.

Complex advisory - illustrative image

Prodej nákupního centra Kotva

Real Estate Deloitte poskytoval poradenství prodávajícímu obchodního centra Kotva na Náměstí Republiky v Praze. Brutalistická budova má ambici stát se v příštích letech novým centrem nákupů a zábavy ve městě.

Sell of shopping center - illustrative image

Trh s nájemním bydlením

Rostoucí ceny bytů a zhoršující se dostupnost vlastnického bydlení způsobily v posledních letech nárůst segmentu nájemního bydlení. Pro významné domácí i zahraniční investory zpracováváme komplexní studie proveditelnosti a analýzy developerských záměrů se zaměřením na potenciál nájemního segmentu na českém trhu.

Business plan - illustrative image

Strategický partner

Tým Deloitte Real Estate zprostředkoval české developerské společnosti V Invest nového strategického partnera. Společnost V Invest se již 26 let zabývá rezidenčním developmentem v Praze a Plzni. Nově uzavřené partnerství umožní společnosti do budoucna další rozvoj a výrazné posílení jejích aktivit.

Business plan - illustrative image

Block B

Real Estate tým Deloitte úspěšně zastupoval soukromého klienta, českou developerskou společnost, při hledání společného partnera pro developerský projekt s více než 22 000 m2 komerčních a rezidenčních ploch v pražském Karlíně.

Skuteční odborníci na trh

Kontaktujte nás a získejte nejnovější informace na trhu

placeholder image