Nejrychleji rostoucí česká Growth Star

CYRKL
Digitální revoluce v odpadovém hospodářství

Za sedmero horami se rozprostíralo království jménem Odpadové hospodářství. Bylo to místo, kde se ztrácelo velké množství odpadu a kde chyběla transparentnost. A pak se objevil CYRKL, který vytvořil digitální tržiště a začal propojovat nabídku s poptávkou v oblasti odpadu, druhotných surovin i vedlejších produktů výroby. Systém nakládání s odpady se tak zpřehlednil a vykročil vstříc revoluci v odpadovém hospodářství. Chytrý způsob, jak nakládat s odpady, byl na světě: co bylo pro jednu firmu odpadem, to se pro druhou stalo novým materiálovým tokem.

Kapitola jménem CYRKL se začala psát v roce 2018 a už stačila do svého systému zapojit přes 10 000 společností z celého světa. Hodně silní jsou v Česku, Polsku, Německu, Itálii, na Slovensku, pobočky mají ve Španělsku, Francii, chystají se na USA i Velkou Británii. Každý trh je úplně jiný, stejně tak je jiný i kontext byznysu v dané zemi, ale i přesto se všude dají najít styčné body: většina zemí používá stejný odpadový jazyk (kódy pro materiál). CYRKL se pak se svým technologickým řešením adaptuje na místní prostředí. „Ani ne tak, že bychom museli ohnout naši technologii, ale spíše tak, abychom lépe dokázali pochopit lokální kontext,“ říká Cyril Klepek, zakladatel a CEO společnosti CYRKL.

Říkal jsem si, že nebudu stavět inovace pro někoho jiného, chtěl jsem postavit něco, co bude dávat smysl. Proto se firma jmenuje po mně, je to pro mě srdeční záležitost.
Cyril Klepek, zakladatel a CEO, CYRKL

Za úspěchem stojí kombinace skvělého týmu, který rozumí technologiím, a zároveň je sestaven z expertů na odpady, legislativu a nakládání s odpady. „A pak to všechno děláme společně. Kolegové přicházejí s velkým množstvím nápadů, inovace u nás vznikají mnohem rychleji. Zároveň nám pomohl i vývoj cen materiálů.“

Kouzlo celého systému spočívá v kombinaci know-how, dat a technologií, dnes už kompletně vyvíjených in-house. „Od srpna 2019 jsme sbírali velké množství datových záznamů. Data jsme brali, učili jsme se na nich a až teprve nedávno jsme spustili něco, čemu bychom v Americe říkali AI, ale v Česku jsme trošku skromnější a říkáme tomu spíše machine learning. Z milionu unikátních záznamů jsme schopni predikovat, o co mohou mít klienti zájem, a dělat tak efektivní match making.“

Cílem nebylo vydělat peníze rychlým růstem, i když to je samozřejmě také důležité. Chtěli jsme, aby se globálně změnilo nakládání se zdroji. Jsme schopni přijít do firmy, zanalyzovat materiálové toky společnosti, najít pro každý z nich nejlepší možné řešení a přes ukazatel CO2 napočítat úsporu finanční a environmentální.

Digitální tržiště má navíc anti-fraud systémy, které kontrolují dobrý charakter obchodníků. „Jakmile systém vidí, že jde o podvod, nabídku okamžitě vypíná.“ Klíčové je i to, že firmy se na odpad nemusí dívat jako na něco negativního, čeho se musí složitě zbavovat. „Představte si, že máte recyklačního partnera, který vám odpad zrecykluje na klíč a vrátí vám ho zpátky v podobě použitelného materiálu. Tím pádem ušetříte na výstupu i vstupu, protože cena materiálů teď raketově roste. Firmy za námi chodí nejen z environmentálního důvodu, ale i proto, aby zjistily, kde levně koupit druhotné suroviny nebo jaká je hodnota materiálů.“

CYRKL roste už druhý rok po sobě přes 450 procent, do karet mu hraje nárůst cen materiálů i fakt, že recyklace začíná být pro firmy stále větším tématem. Podle Cyrila Klepka bude tento trend pokračovat i nadále – budoucnost bude hodně o efektivitě, pochopení hodnoty materiálu a jeho návratnosti do oběhu. Hlavním trendem bude fakt, že na odpad není nutné nahlížet jako na něco negativního. „Často se s firmami bavíme o tom, jak se odpadu úplně vyhnout. Jsme asi jediná firma na světě, která je ráda, když odpad vůbec nevznikne.“

Vždycky je tam pochopitelně i fenomén štěstí, ale v našem případě je to hodně oddřené. Na začátku bylo nejtěžší najít byznys model a přesvědčit firmy, že to může fungovat, prodat jim na začátku tu vizi.

Plány na další období má CYRKL jasné: práce na technologické části na tržišti, nová modulová řešení, další přispívání k větší transparentnosti celého systému. „Do poloviny roku 2023 chceme krok za krokem spustit místo, kam jako firma přijdete, pochopíte hodnotu svých materiálů a skrze CYRKL uděláte celou transakci, od logistiky, administrativy až po financování. Ve stejný čas hodláme otevřít 15 nových zemí.“